Ankieta do pracy licencjackiej i magisterskiej - wzór

Przeprowadź wygodnie ankiety do pracy magisterskiej, licencjackiej, seminaryjnej i dyplomowej. Skorzystaj z szablonu dla studentów za darmo.

Utwórz ankietę za darmo

Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.

Ankieta do pracy magisterskiej i licencjackiej - przykład

Ankieta do pracy magisterskiej - wzór, wstęp i metryczka

W zależności od rodzaju badania i tematu pracy ankieta przyjmie trochę inną postać. Mimo tego możemy wyróżnić kilka wspólnych elementów takich jak wstęp, metryczka i część główna.

Wstęp do ankiety powinien informować, czego dotyczy ankieta i jaki jest przybliżony czas wypełnienia badania. Warto zadbać, aby wstęp do ankiety nie był zbyt długi.

Metryczka w ankiecie zbiera statystyczne informacje na temat respondenta. Metryczkę można umieścić na początku lub na końcu badania.

W części głównej ankiety umieszczamy pytania. Do wyboru masz 24 typy pytań. Do pytań można dodawać obrazki i materiały wideo. Przed zbieraniem odpowiedzi warto przetestować ankietę i sprawdzić, czy zebrane dane spełniają Twoje oczekiwania.

Ankieta do pracy licencjackiej - przykład

Praca licencjacka jest pierwszym dużym projektem podczas studiów. Ankiety przeprowadzane w ramach badań w pracach licencjackich charakteryzują się zbliżoną budową do ankiet do prac magisterskich.

Dołącz ankietę do pracy w PDF

Mimo tego, że ankieta jest przeprowadzana elektronicznie, możesz wydrukować ankietę w PDF, aby dołączyć ją do opracowania.

Eksport wyników do XLS

Wszystkie dane zebrane za pomocą ankiet możesz wygodnie wyeksportować do XLS, CSV i PDF.

Zbieraj odpowiedzi gdzie chcesz

Ankiety mogą być wypełniane w dowolnym miejscu, można to zrobić na komputerze, telefonie lub tablecie.

Bezpieczeństwo i zgodność RODO

Przykładamy szczególną wagę do względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zbieranie danych za pomocą naszego serwisu spełnia wymogi RODO.

Tworzenie ankiety do pracy magisterskiej

Warto dobrze przemyśleć jakie informacje są nam potrzebne do analizy. Zebranie zbyt dużej ilości danych utrudni nam zebranie odpowiedniej ilości odpowiedzi, natomiast zbyt mała ilość danych uniemożliwi nam właściwą analizę.

Ankietę warto podzielić na strony. Dodawanie wszystkich pytań na jednej stronie utrudnia wypełnianie i zmniejsza współczynnik wypełnień. Podstawowy podział ankiety to podział na wstęp, pytania i metryczka. Jednak w przypadku dużej ilości pytań warto podzielić na strony pytania. Tak, aby w danym momencie respondent nie miał wyświetlonych zbyt wielu pytań.

Przywitaj respondenta - wstęp do ankiety

Zanim zaczniesz zadawać pytania, przygotuj wstęp ankiety. Opisz, czego dotyczy tworzone badanie i jakich pytań może spodziewać się respondent. Nie powinien być to zbyt duży opis, maks. 2-3 zdania. Zostaw też miejsce na poinformowanie o przybliżonym czasie wypełniania. Uzupełnisz go, testując nowo stworzoną ankietę.

Dobierz właściwe typy pytań

Dodając kolejne pytania, warto wykorzystać dedykowane typy pytań. Np. w przypadku pytań o ocenę w skali Likerta 1-5 warto skorzystać z pytań „Ocena”, które w graficzny sposób pozwalają respondentowi wybrać wartość. Dla lepszej konwersji warto unikać pytań otwartych, zastępując je pytaniami zamkniętymi z opcją odpowiedzi otwartej.

Taka sama zasada tyczy się sekcji metryczka. W przypadku zbierania danych statystycznych na temat respondenta warto użyć pytania zamkniętego ze zdefiniowanymi odpowiedziami, takimi jak:

  • przedziały wiekowe,
  • wielkość miejscowości zamieszkania,
  • wykształcenie.

Ankieta do pracy magisterskiej – testy i publikacja

Sprawdź, ile czasu zajmuje Ci wypełnienie ankiety. Przeczytaj pytania pod kątem zrozumienia. Dodaj przykładowe odpowiedzi, w celu sprawdzenia formy zebranych danych. Warto też wysłać testowo ankietę do znajomego. Ocena innej osoby może dobrze zweryfikować czytelność i jasność zadawanych pytań. Zmierzony czas warto dodać do strony powitalnej. Osoba wypełniająca będzie wiedziała, ile mniej więcej zajmuje wypełnienie ankiety.

Jak dołączyć ankietę do pracy magisterskiej i licencjackiej?

Integralnym elementem ankiety do pracy magisterskiej jest dołączenie jej do pracy pisemnej. Jako że przeprowadzamy ankietę online należy zapisać ją jako PDF. W tym celu przygotowaliśmy w systemie funkcję umożliwiającą wydruk i zapis do PDF całego formularza ankiety. Nawet w przypadku ankiety z podziałem na strony, taki wydruk zbierze wszystkie pytania.

Stosując się do powyższych porad, zyskasz więcej odpowiedzi i unikniesz problemu powtórzenia badania z uwagi na zbyt małą ilość danych lub źle dobrane typy pytań.

Jak zbierać odpowiedzi w ankiecie?

Odpowiedzi można zbierać na wiele sposobów. Po stworzeniu ankiety otrzymujemy link do niej. Ten link możemy udostępnić w wielu miejscach. Najpopularniejszą metodą w realizacji ankiet do prac magisterskich i licencjackich to udostępnienie linku w sieciach społecznościowych na:

  • swoim profilu na Facebooku,
  • w grupie zamkniętej na Facebooku,
  • w grupie na Messengerze.

Kolejną metodą jest wysłanie linku za w wiadomości e-mail. Trzeba dysponować listą adresów e-mail, ale wtedy przesyłamy ankietę bezpośrednio do odbiorców. Dodatkowo można skorzystać z modułu zaproszeń e-mail w naszym serwisie, moduł umożliwia identyfikację odpowiadającego i eliminuje wielokrotne wypełnienia.

’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

interkropek

Zacznij zbierać odpowiedzi

Stwórz dowolny formularz i przeprowadź ankietę, badanie, test, quiz lub po prostu zbierz dane

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.