Doświadczenie pracownika a zaangażowanie pracownika: odkryj kluczowe elementy budowania relacji w miejscu pracy.
Doświadczenie pracownika a zaangażowanie pracownika: odkryj kluczowe elementy budowania relacji w miejscu pracy.

Zaangażowanie pracowników i doświadczenie pracowników (EX) to popularne terminy w przestrzeni HR, choć wiele osób – błędnie – używa ich zamiennie. EX obejmuje wszystkie punkty styku, jakie pracownik ma w swojej roli, podczas gdy zaangażowanie pracowników mierzy, co myślą o swoim środowisku fizycznym, współpracownikach, menedżerach, kulturze firmy i nie tylko. Zdrowe doświadczenie pracowników zachęca do zaangażowania i może zapewnić Twojemu zespołowi i firmie mnóstwo pozytywnych korzyści.

Zrozumienie relacji pomiędzy doświadczeniem i zaangażowaniem pracowników może pomóc w stworzeniu bardziej pozytywnego środowiska pracy, w którym będą pracować produktywni i zaangażowani pracownicy. Poniżej omawiamy kluczowe elementy doświadczenia i zaangażowania pracowników w celu zwiększenia ich retencji i szczęścia, które wspierają pozytywne wyniki biznesowe.

Czym jest doświadczenie pracownika?

Doświadczenie pracownika to złożony proces, obejmujący każdy krok, jaki dana osoba podejmuje w Twojej firmie, od początkowego momentu złożenia aplikacji, poprzez rozmowę kwalifikacyjną, aż do codziennych zadań i interakcji w miejscu pracy. Ta złożona ścieżka jest kształtowana przez szereg czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, które wpływają na to, jakie doświadczenia zdobywają pracownicy na każdym etapie ich cyklu życia w organizacji. Każde z tych doświadczeń ma wpływ na ich zadowolenie z pracy, poziom zaangażowania i ostatecznie na ich wydajność.

Fazy ​​życia pracownika

Zrozumienie różnych doświadczeń pracowników na każdym etapie cyklu życia może pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób pracownicy angażują się w swoje role na całej swojej drodze do Twojej firmy. Podstawowe fazy doświadczenia pracownika obejmują:

 • Rekrutacja i zatrudnianie : Na tym etapie potencjalny pracownik przechodzi proces aplikowania i kontaktuje się z zespołem rekrutacyjnym. Być może nawet poznali swoich przyszłych członków zespołu i lepiej zrozumieli, jak będzie wyglądać ich życie zawodowe. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie i zaakceptowanie oferty.
 • Wdrożenie : Proces onboardingu pracownika stanowi podstawę dla reszty cyklu życia pracownika. Sposób, w jaki szkolisz i przygotowujesz nowego pracownika, odgrywa ogromną rolę w ich zadowoleniu i kształtuje ich poglądy na temat ich roli i przyszłości zespołu.
 • Zaangażowanie : Zaangażowanie pracowników jest kluczowym krokiem na każdej drodze zawodowej. Menedżerowie i liderzy HR muszą współpracować, aby pobudzić motywację i zaangażowanie w swoich zespołach. Pomaganie ludziom w zrozumieniu, jak ich role wpisują się w szerszy obraz i wyznaczanie znaczących celów to jedne z najlepszych sposobów na rozwój wysoce zaangażowanych zespołów.
 • Rozwój i wzrost : Twój zespół wysoce kreatywnych i wykwalifikowanych pracowników chce czuć się wyzwaniem na swoich stanowiskach. Jeśli nie czują, że istnieją odpowiednie możliwości rozwoju w organizacji, mogą szukać gdzie indziej. Poproś o opinie swoich pracowników, aby dowiedzieć się, jak możesz poprawić ich doświadczenia i zatrzymać ich na dłuższą metę.
 • Offboarding : Jeśli pracownik opuści Twoją organizację, sposób, w jaki przejdziesz przez ten etap, jest tak samo ważny jak każdy inny w cyklu życia. Przeprowadzenie ankiet exit interview pozwoli uzyskać kluczowy wgląd w doświadczenia pracowników i może potencjalnie pomóc w udoskonaleniu niektórych elementów zespołu pod kątem przyszłych pracowników.

Czynniki doświadczenia pracowników

Tworzenie zintegrowanego doświadczenia na wszystkich etapach cyklu życia obejmuje wiele czynników. Pracownicy chcą czuć, że przełożeni wspierają ich sprzętem i szkoleniami niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu oraz chcą czuć się związani z kulturą miejsca pracy.

Do kluczowych filarów wpływających na pozytywne doświadczenia pracowników zaliczają się:

 • kulturę i wartości firmy,
 • władzę i autonomię,
 • uznanie,
 • komunikację,
 • programy dobrego samopoczucia,
 • zasoby i technologie,
 • możliwości szkoleń i rozwoju kariery.

Dlaczego doświadczenie pracownika jest ważne

Doświadczenie pracowników bezpośrednio wpływa na sukces biznesowy. Według badań Gallupa zespoły skupiające się w większym stopniu na pozytywnych doświadczeniach mogą zwiększyć rentowność firmy o 23%. Dane Glassdoor pokazują, że 77% potencjalnych pracowników twierdzi, że doświadczenie pracownika jest czynnikiem decydującym.

Złe employee experience wpływają na produktywność, rentowność, reputację firmy, pozyskiwanie talentów i wiele innych. Kiedy pracownicy doświadczają najwyższej klasy zachęty i wsparcia na całej swojej drodze, pracują ciężej, aby firma odniosła sukces.

Czym jest zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników jest kluczowym elementem doświadczenia pracownika. Wysoce zaangażowani pracownicy, którzy czują pasję do swojej pracy, na ogół cieszą się pozytywnymi doświadczeniami pracowniczymi. Zwiększając zaangażowanie pracowników, możesz poprawić całe doświadczenie pracowników w każdym głównym punkcie kontaktu.

Badanie zaangażowania pracowników mierzy przede wszystkim poziom entuzjazmu i zaangażowania emocjonalnego pracowników w stosunku do swojego stanowiska i organizacji. Czy Twój zespół daje z siebie 100% w każdej godzinie, ponieważ jest zgodny z misją i wartościami firmy, czy też po prostu wykonuje polecenia od 9 do 17?

Czynniki zaangażowania pracowników

Na budowanie zaangażowanej siły roboczej wpływa wiele czynników, a wyniki zaangażowania mogą wynikać z różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Do najważniejszych czynników wpływających na zaangażowanie pracowników należą:

 • Znacząca praca : gdy pracownicy czują się zgodni z wartościami firmy, poziom zaangażowania wzrasta. Pomóż swoim ludziom zjednoczyć się wokół wspólnych celów i zobacz, jak przyczyniają się do szerszego obrazu sytuacji.
 • Uznanie pracowników: Bardzo ważne jest, aby Twoi pracownicy wiedzieli, że są cenieni nie tylko za swój wkład w pracę, ale także za to, kim są jako ludzie. Dostrzeżenie zaangażowania pracowników utrzymuje ich w zaangażowaniu i podkreśla ich wartość dla zespołu.
 • Bezpieczeństwo psychiczne : najważniejsze jest, aby pracownicy czuli się bezpiecznie w swoim środowisku pracy. Bezpieczeństwo psychiczne w miejscu pracy odnosi się do stanu, w którym pracownicy nie będą obawiać się konsekwencji za zabieranie głosu lub dzielenie się pomysłami.
 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym : nie ma nic złego w dawaniu z siebie 110% we wszystkich zadaniach, ale pracownicy muszą czuć się komfortowo, odłączając się od pracy w rozsądnych godzinach. Stwórz środowisko umożliwiające odpoczynek, aby Twój zespół czuł się wypoczęty, gdy ponownie loguje się rano.
 • Jasność roli : niezrozumienie celu lub intencji stojącej za zadaniem, które wykonuje, może być niezwykle frustrujące dla pracownika. Podkreślając przejrzystość ról, menedżerowie mogą współpracować z pracownikami w celu stworzenia dobrze zdefiniowanych planów działania odpowiadających ich krótko- i długoterminowym aspiracjom zawodowym.

Dlaczego zaangażowanie pracowników ma znaczenie

Niezaangażowani pracownicy cofają wiele organizacji. Według badań Gallupa brak zaangażowania pracowników spowodował, że firmy straciły łącznie 7,8 biliona dolarów  w wyniku zmarnowanej produktywności. Zaangażowani pracownicy mogą zwiększyć sprzedaż firmy o 18%, wydajność o 202%, lojalność klientów o 10% i rentowność o 23% .

Zaangażowanie pracowników przynosi liczne korzyści dla Twojej firmy, takie jak:

 • lepsza wydajność zespołu,
 • zwiększona produktywność pracowników,
 • obniżony poziom stresu w miejscu pracy,
 • zmniejszona absencja pracowników,
 • wyższe wskaźniki retencji.

Korzyści ze zwiększania zaangażowania pracowników są niezliczone. Sprawdź te przetestowane strategie, aby zwiększyć zaangażowanie swoich zespołów.

Doświadczenie pracownika a zaangażowanie pracowników: jaka jest różnica?

Podstawowa różnica między doświadczeniem pracownika a zaangażowaniem pracowników polega na tym, jak wpływają one na siebie nawzajem. Zaangażowanie pracowników bezpośrednio przyczynia się do doświadczenia pracowników. Podczas gdy doświadczenie pracownika obejmuje każdą interakcję między pracownikami a firmą, miernik zaangażowania obejmuje zaangażowanie, z jakim pracownicy angażują się w swoją pracę.

Wysokie zaangażowanie pracowników wiąże się z niższymi wskaźnikami rotacji, zwiększoną retencją, zwiększoną produktywnością i większym zadowoleniem pracowników , a wszystko to prowadzi do doskonałego doświadczenia pracowników. Firmy z dużym doświadczeniem pracowników i wskaźnikami zaangażowania pracowników cieszą się ponad dwukrotnie wyższym poziomem wydajności niż firmy, które ignorują te strategie.

Zaangażowanie podczas podróży pracownika 

Każdy punkt kontaktu na drodze pracownika oferuje możliwości zwiększenia zaangażowania. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy tworzenie doskonałych doświadczeń pracowników jest tym, co wyróżni Cię na tle innych.

Oto kilka wskazówek, jak pielęgnować zaangażowanie na każdym etapie podróży pracownika:

 • Rekrutacja i zatrudnianie : Jasno określ oczekiwania na początkowej fazie rekrutacji i zatrudniania. Jeśli kandydaci mają pytania, upewnij się, że udzieliłeś im szczerych odpowiedzi na temat tego, co ich czeka, jeśli otrzymają ofertę pracy. Nawet jeśli kandydat zdecyduje się nie przyjąć oferty, jeśli okażesz mu szczerość i życzliwość, zdziała to cuda dla Twojej marki pracodawcy.
 • Wdrożenie : Rozpoczęcie nowej pracy może być dla niektórych stresującym momentem. Upewnij się, że nowy pracownik ma zasoby, których potrzebuje, aby rozpocząć pracę, i udostępnij mu listę osób, do których może kierować swoje pytania. 
 • Zaangażowanie: Zaplanuj regularne spotkania z pracownikami, aby ocenić ich poziom zaangażowania. Podczas tych sesji indywidualnych przypomnij im, że zawsze mogą podzielić się swoimi opiniami na temat tego, jak mogą ulepszyć swoje doświadczenia.
 • Rozwój i wzrost : Wdrożenie nie powinno być jedynym czasem szkolenia pracowników. Możesz angażować swoje zespoły w regularne sesje szkoleniowe i rozwojowe, które pozwolą im poszerzyć umiejętności i karierę w Twojej organizacji. Promowanie mobilności wewnętrznej to świetny sposób na utrzymanie kontaktu pracowników z całą firmą.
 • Offboarding : Relacja danej osoby z organizacją nie kończy się w momencie złożenia przez nią rezygnacji. Jeśli chcesz, aby Twoi ludzie wyszli z pracy w świetnym humorze, przeprowadź z nimi ankietę exit interview na temat czasu spędzonego w firmie. Możesz zdobyć bezcenne informacje na temat sposobów poprawy komfortu pracy przyszłych pracowników.

Wskazówki dotyczące tworzenia pozytywnego doświadczenia pracowników

Poprawa doświadczenia pracowników nie musi być trudnym zadaniem. Na szczęście możesz wdrożyć kilka prostych, codziennych strategii, aby poprawić to, jak Twoi ludzie myślą o swoich rolach i firmie jako całości.

Nie musisz zmieniać całej strategii zarządzania, aby zapewnić pracownikom pozytywne doświadczenia. Zamiast tego powinieneś posłuchać, czego chce Twój zespół i podjąć działania. Polecamy następujące wskazówki dotyczące tworzenia udanego doświadczenia pracowników opartego na zaangażowaniu:

 1. Buduj zaufanie : Zaufanie jest jednym z najbardziej podstawowych kluczy do każdej relacji. Stwórz bezpieczną przestrzeń dla swoich pracowników, weź odpowiedzialność za swoje działania i promuj przejrzystość, aby zobaczyć wzrost zaangażowania pracowników. Kiedy pracownicy ufają swoim menedżerom, pozostają lojalni i zaangażowani. Możesz zwiększyć zaufanie w swoich relacjach dzięki częstszej komunikacji.
 2. Okazuj znaczące uznanie : ważne jest, aby świętować wysiłki bez względu na wynik. Stwórz kulturę uznania, doceniając ciężką pracę i wkład swoich pracowników. Możesz także zwiększyć uznanie w miejscu pracy, doceniając kamienie milowe i wysiłki, a nie tylko sukcesy.
 3. Organizuj regularne spotkania jeden na jednego : możesz codziennie rozmawiać ze swoimi bezpośrednimi podwładnymi za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub poczty elektronicznej, ale ważne jest, aby regularnie spotykać się z pracownikami. Zbieranie regularnych opinii może pomóc w stworzeniu prawdziwych połączeń w zespole i umożliwić odkrycie wszelkich problematycznych obszarów w organizacji.
 4. Przeprowadź rozmowy kwalifikacyjne : Jeśli masz wrażenie, że pracownik może myśleć o poszukiwaniu nowej możliwości zawodowej, usiądź z nim i porozmawiaj o jego dotychczasowych doświadczeniach. Zapytaj ich, jak możesz lepiej wspierać ich w codziennych projektach i omów, gdzie widzą siebie na dalszym etapie swojej kariery.
 5. Zbieraj opinie i działaj na ich podstawie : Informacje zwrotne pomagają zrozumieć potrzeby Twojego zespołu. Zadawaj ukierunkowane pytania, wysyłaj ankiety i planuj spotkania indywidualne, aby zebrać szczere opinie i naprawdę dowiedzieć się, jak czują się Twoi ludzie. Zapewnij przejrzystość, pokazując swojemu zespołowi wyniki opinii i reagując na pożądane zmiany.
 6. Wspieraj zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie pracowników : wspieranie zdrowia psychicznego pracowników poprzez oferowanie bardziej elastycznego harmonogramu i poszanowanie indywidualnych okoliczności jest niezwykle istotne. Współpracuj ze swoim zespołem HR, aby uwzględnić prośby pracowników i stworzyć zdrową przestrzeń dla rozwoju swoich zespołów.
 7. Nadaj priorytet komunikacji : Komunikacja jest kluczem we wszystkich relacjach osobistych i zawodowych. Upewnij się, że wszyscy członkowie Twojego zespołu czują się komfortowo i pewnie, dzieląc się swoimi opiniami, pomysłami i obawami.
 8. Zachęcaj do różnorodności : Różnorodność i włączenie do kultury Twojej organizacji tworzą zdrowsze i bardziej pozytywne środowisko, w którym pracownicy mogą się rozwijać. 
 9. Twórz programy mentorskie : programy mentorskie dla stałych i nowych pracowników pomagają współpracownikom rozwijać długotrwałe relacje, dzięki czemu czują się bardziej zaangażowani, pewni siebie i wspierani. Możesz spróbować przypisać mentorów podczas wdrażania, aby nowi pracownicy mieli system wsparcia, do którego mogą się udać.

Zmierz swoje wyniki! Zalecamy zmierzenie obecnego stanu, a następnie rozpoczęcie nowych doświadczeń pracowników lub działań angażujących w oparciu o wyniki. Możesz wysyłać ankiety dotyczące doświadczeń pracowników i śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak poziom satysfakcji, eNPS, wskaźniki retencji i inne, aby zobaczyć, jak Twoje wysiłki poprawiają wyniki biznesowe i pracowników.

Zaangażowanie pracowników i ich doświadczenie idą w parze. Musisz dbać o każdy etap podróży i cyklu życia pracownika, aby zapewnić mu zdrowe, szczęśliwe i całościowe doświadczenie. Kiedy pracownicy są zaangażowani i zmotywowani, istnieje większe prawdopodobieństwo, że pozostaną w organizacji i będą mogli wydajniej współpracować z kolegami z zespołu.

Nadanie priorytetu doświadczeniu pracowników poprzez zaangażowanie zespołu nie musi być trudne. Dowiedz się, jak Interankiety mogą pomóc Ci zrozumieć lepiej potrzeby zespołu i mierzyć jego wydajność.