Jak zrobić ankietę?
Jak zrobić ankietę online?

Ankiety posiadają bardzo szerokie zastosowanie, od zadania prostego pytania do przeprowadzenia rozbudowanego badania. Są stosowane w szkołach, firmach, urzędach i innych organizacjach. Mimo bardzo wielu dostępnych narzędzi do przeprowadzania ankiet internauci często zadają sobie pytanie „Jak zrobić ankietę?”. Zrobienie ankiety online często wiąże się z kilkugodzinnym poznaniem nowego narzędzia. Nasze narzędzie jest zaprojektowany tak, aby można było stworzyć ankietę w kilku minut.

Tworzenie ankiety może być uciążliwym procesem, jeżeli odpowiednio nie podejdziemy do tego zadania. Metod na stworzenie ankiety jest bardzo dużo. Niestety niektóre z tych metod mogą być bardzo uciążliwe i czasochłonne. Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń przygotowaliśmy poradnik jak najlepiej stworzyć ankietę.

5 kroków jak napisać ankietę:

  1. Określ cel ankiety: Zanim rozpoczniesz tworzenie ankiety, musisz wybrać cel, jaki chcesz osiągnąć. Czy chcesz zbadać opinie na temat produktu, czy uzyskać informacje zwrotne od klientów? Określenie celu pozwoli Ci lepiej dostosować pytania do potrzeb badania.
  2. Dodaj odpowiednie pytania do ankiety: Kolejnym krokiem jest dobór odpowiednich pytań, które pozwolą Ci uzyskać potrzebne informacje. Pytania powinny być jasne, proste i łatwe do zrozumienia, a także adekwatne do celu badania.
  3. Zadbaj o zróżnicowanie pytań: Ważne jest, aby w ankiecie znalazły się różnorodne pytania, które pozwolą uzyskać kompleksowe odpowiedzi. Możesz zastosować różne rodzaje pytań, takie jak pytania otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru, rankingowe itp.
  4. Uważaj na kolejność pytań: Kolejność pytań może wpłynąć na odpowiedzi respondentów. Dlatego ważne jest, aby ułożyć pytania w logiczny i spójny sposób, zaczynając od pytań ogólnych i stopniowo przechodząc do bardziej szczegółowych.
  5. Zapewnij anonimowość: Aby uzyskać szczere i wiarygodne odpowiedzi, ważne jest, aby zapewnić anonimowość respondentów. Możesz zastosować numerowanie ankiet lub pozwolić na anonimowe wypełnienie ankiety online.

1. Określ cel ankiety

Określenie celu ankiety to jeden z najważniejszych kroków w procesie tworzenia ankiety. Oto kilka kroków, które pomogą Ci określić cel ankiety:

  1. Zdefiniuj pytanie badawcze: Pytanie badawcze to podstawowe pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź za pomocą ankiety. Może to być pytanie na temat produktu, usługi lub problemu, który chcesz zbadać. Upewnij się, że pytanie jest precyzyjne i łatwe do zrozumienia.
  2. Zdefiniuj grupę docelową: Określ, do kogo kierujesz ankietę. To może być klient, użytkownik produktu lub usługi, przedstawiciel określonej grupy społecznej itp. W zależności od grupy docelowej, możesz dopasować rodzaj pytań i sposób przeprowadzenia ankiety.
  3. Określ cele biznesowe: Jeśli przeprowadzasz ankietę w celu zbadania rynku lub potrzeb klientów, określ cele biznesowe, jakie chcesz osiągnąć za pomocą ankiety. Na przykład, chcesz zwiększyć zadowolenie klientów lub poprawić jakość produktu lub usługi.
  4. Określ cele naukowe: Jeśli przeprowadzasz ankietę w celu zbadania określonego zagadnienia naukowego, określ cele naukowe, jakie chcesz osiągnąć za pomocą ankiety. Na przykład, chcesz zbadać wpływ środowiska na zdrowie człowieka lub poznać preferencje konsumentów w danym sektorze.
  5. Przemyśl wyniki, jakie chcesz uzyskać: Przed rozpoczęciem tworzenia ankiety, przemyśl wyniki, jakie chcesz uzyskać za pomocą ankiety. Chcesz poznać preferencje klientów, uzyskać informacje zwrotne na temat produktu lub usługi lub zbadać poziom satysfakcji klientów?

2. Dodaj odpowiednie pytania do ankiety

W celu przeprowadzenia ankiety jest stworzenie nowej, pustej ankiety. Należy wybrać nazwę dla nowej ankiety i kliknąć – „Utwórz ankietę”. Następnie ukaże się nam ekran z listą dostępnych pytań po lewej stronie i miejscem na pytania po prawej stronie. Dodawanie pytań do ankiety jest bardzo proste dzięki naszemu edytorowi ankiet online.

Do dyspozycji są 24 typy pytań. Pytania posiadają dodatkowe opcje konfiguracji i personalizacji.

Logika pytań – reguły pytań

Kiedy chcesz wyświetlić pewne pytania w zależności od wcześniej udzielonych odpowiedzi, należy skorzystać z reguł logicznych. Reguły dodaje się do pytań, wybierając okoliczność zajścia reguły i akcję, która się wydarzy po zajściu tej okoliczności.

Reguły można dodawać do pytań otwartych i zamkniętych. W zależności od tego, czy respondent odpowie, pominie lub wybierze określoną odpowiedź, można zdefiniować reguły pozwalające na przejście, pominięcie określonych stron lub wymuszenie zakończenia ankiety.

Przy prostych pominięciach pytań warto zastosować tzw. logikę odwrotną. Oto przykład logiki odwrotnej:

Jeżeli użytkownik nie wybierze odpowiedzi A, to pominie stronę 3.

Oznacza to, że po wyborze odpowiedzi A pokaże się strona 3. W przypadku innej odpowiedzi strona 3 zostanie pominięta. Taka definicja reguł pozwala na realizację pominięć, definiując mniejszą ilość reguł.

3. Zadbaj o zróżnicowanie pytań

Ważne jest, aby w ankiecie znalazły się różnorodne pytania, które pozwolą uzyskać kompleksowe odpowiedzi. Możesz zastosować różne rodzaje pytań, takie jak pytania otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru, rankingowe itp.

Istnieje wiele sposobów, aby wzbogacić ankietę o różne rodzaje pytań. Możesz na przykład zastosować pytania otwarte, które pozwolą respondentom wyrazić swoje opinie w pełni i szczegółowo. Inną opcją są pytania zamknięte, które pozwalają na łatwe analizowanie wyników. Pytania rankingowe mogą pomóc w ustaleniu priorytetów, a pytania wielokrotnego wyboru umożliwiają szybkie porównanie odpowiedzi.

Można również dodać więcej szczegółów do pytań, aby uzyskać bardziej złożone odpowiedzi. Na przykład, zamiast zapytać „Czy podoba Ci się ten produkt?”, można zadać pytanie „Co konkretnie podoba Ci się w tym produkcie?”.

Warto również pamiętać o różnych grupach respondentów i ich potrzebach. Pytania, które będą interesujące dla jednej grupy, mogą nie mieć znaczenia dla innej. Dlatego ważne jest, aby dostosować pytania do odbiorców ankiety.

4. Ustaw właściwą kolejność pytań w ankiecie

Kolejność pytań w ankiecie jest kluczowa dla uzyskania rzetelnych i wartościowych wyników. Badania wykazują, że kolejność pytań może wpłynąć na odpowiedzi respondentów, a nawet na ich poziom zadowolenia z całej ankiety. Dlatego ważne jest, aby zadawać pytania w logiczny i spójny sposób, zaczynając od pytań ogólnych, które pomogą respondentom zrozumieć temat ankiety, a następnie stopniowo przechodzić do bardziej szczegółowych i konkretnych pytań. Dzięki takiemu podejściu, respondent będzie miał poczucie, że jego odpowiedzi są w pełni zrozumiałe i ważne, co zwiększy szanse na uzyskanie rzetelnych i wartościowych wyników.

5. Zapewnij anonimowość jeżeli to możliwe

Aby uzyskać bardziej szczegółowe odpowiedzi od respondentów, warto zastanowić się nad dodaniem pytań otwartych, które pozwolą im wyrazić swoje zdanie w bardziej swobodny sposób. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na formę ankiety – może warto dodać kilka zdjęć lub grafik, aby wzbogacić wizualnie całość i zachęcić respondentów do wzięcia w niej udziału. Aby zapewnić anonimowość, oprócz numerowania ankiet, można rozważyć również dodanie informacji o tym, że wyniki ankiety będą wykorzystane wyłącznie w celach badawczych i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. W przypadku ankiet online, warto dodać informacje o zabezpieczeniach, jakie zostały zastosowane, aby zagwarantować prywatność respondentów.

Jak wygląda dobra ankieta?

Dobra ankieta online
Dobra ankieta online

Dobra ankieta, to taka ankieta, którą bardzo łatwo się wypełnia. Jest to połączenie użyteczności formularza i wyglądu. W Interankietach kładziemy szczególny nacisk na doświadczenia osoby wypełniającej ankiety. Zachęcamy do sprawdzenia naszych przykładów ankiet.

Jak zrobić ankietę w Wordzie?

Zrobienie ankiety w Wordzie jest często wybieraną metodą ze względu na powszechną znajomość tego programu. Niestety w przypadku ankiet program Word nie sprawdza się najlepiej. Opisaliśmy ten proces tworzenia w naszym poradniku – Jak zrobić ankietę w Wordzie

Jak zrobić ankietę w Google Forms?

Google Forms to potężne narzędzie, które pozwala szybko i łatwo tworzyć ankiety, quizy i ankiety. Zapewniają prosty interfejs, który umożliwia tworzenie i rozpowszechnianie ankiet wśród odbiorców w kilku prostych krokach. Dzięki intuicyjnemu projektowi i niezawodnym funkcjom możesz tworzyć i dostosowywać ankiety w celu zbierania danych czy opinii od odbiorców. Proces tworzenia ankiety w Google Forms opisaliśmy w krótkim artykule- Jak zrobić ankietę w Google Forms?

Jak zrobić ankietę na facebooku i messenger ?

Facebook jest świetnym narzędziem dotarcia do innych osób. W przypadku przeprowadzania ankiet jest on wyjątkowo wartościowy. Nie trudno określić różnicę w ilości zebranych odpowiedzi pomiędzy ankietą wysłaną na Facebooku a ankietą w Wordzie wysłaną mailem. Czas otworzenia maila, pobrania i otwarcia ankiety, wypełnienia i odesłania może być wyjątkowo długi. Poznaj metody tworzenia ankiety na Facebook i Messenger

Dużą popularnością posiadają również inne komunikatory, np. możesz chcieć zrobić ankietę na WhatsApp.

Jak zrobić ankietę do pracy magisterskiej lub licencjackiej?

Ankiety są bardzo często integralną częścią prac dyplomowych na uczelniach wyższych. Nasze narzędzie świetnie sprawdza się w samym tworzeniu ankiety oraz zbieraniu odpowiedzi i analizie. W poradniku na temat tworzenia ankiet do pracy magisterskiej można poznać więcej szczegółów na ten temat.

Jak zrobić ankietę na stronie internetowej HTML?

Mając już stworzoną ankietę, chcemy teraz zacząć zbierać odpowiedzi. Jeżeli posiadasz stronę internetową, dobrą metodą jest zbieranie odpowiedzi bezpośrednio z Twojej strony.

W tym celu mamy przygotowany specjalny generator kodu HTML do wstawiania ankiety na stronę internetową. Generator jest bardzo prosty w obsłudze. Po lewej stronie wybieramy ustawienia, a po prawej mamy podgląd jak to będzie wyglądało.

Wstawianie ankiety na stronę
Wstawianie ankiety na stronę

Ankietę można wstawić na stronę w określonych wymiarach lub na całej szerokości i wysokości. Poza osadzeniu ankiety klasyczną metodą można skorzystać ze wstawienia przycisku, który będzie kierował użytkownika do ankiety. Dodatkową opcją jest wstawienie Widgetu. Jest to kod JavaScript, który wygeneruje pływający przycisk w dolnym prawym lub lewym rogu. Po jego kliknięciu pojawi się ankieta do wypełnienia. Widget jest świetną opcją na osadzenie ankiety na stronie bez zajmowania miejsca w treści strony. Poniżej prezentujemy przykładowe użycie Widgetu.

Widget na stronę www
Widget na stronę www

Wyżej wymienione metody tworzenia ankiety pozwolą Tobie zrobić ankietę jaką chcesz. Opisaliśmy też najpopularniejsze błędy przy tworzeniu ankiety, aby uniknąć ich. Zachęcam do założenia konta Bezpłatnego i sprawdzenia naszego serwisu – Załóż darmowe konto